אודות הארגון

ארגון מגדלי הפרחים וצמחי נוי

ארגון מגדלי הפרחים וצמחי הנוי נוסד בשנת 2001 ומייצג את מגדלי הפרחים וצמחי הנוי בישראל
גידול הפרחים בישראל הינו מן המתקדמים בעולם, כאשר מרבית הזנים אוקלמו במו”פים ובמשקי מודל. היקף היבולים לשטח בישראל הוא בין הגבוהים בעולם

גיבוש מדיניות ארוכת -טווח בנושאי פיתוח, מחקר, הדרכה והשקעות, לקידום השיווק וליצוא, תוך מתן עדיפות לטכנולוגיה הדורשת מיעוט ידיים עובדות.
 פיתוח וקידום שוק הפרחים המקומי.
 יצירת יציבות מקסימאלית למגדלים באמצעות הפעלת רשת בטחון, למניעת זעזועים בענף.
 ביטוח עלויות ייצור ואובדן הכנסה, כנגד סכנות הטבע, תוך שאיפה לביטוח הענף באופן מרוכז
 טיפול בנושא הרפורמה במים בהתאם לייצור, המחסור במים ומחירי המים לסוגיהם.
 מאבק בירידת רווחיות הענף והגדלת התמיכה בהשקעות בשוק המקומי וביצוא.
 העמדת הון חוזר באמצעות מועצת הפרחים, לכל המגדלים והגידולים.
 טיפוח גידולים חדשים וסיוע לאזורי גידול חדשים, לפרויקטים ולגידולים חדשים בענף.
 טיפול במחסור בכוח- אדם.
 הבטחת עתידו של המגדל לעת פרישתו מן הענף (זכויות פנסיה).
 ייצוג משפטי למול כל המוסדות
 עריכת בוררות מוסכמת באמצעות ועדת בוררות.
 ריכוז מידע לצורך הפצתו למגדלים.